Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

   Ο Άγιος Σπυρίδωνας - ανήμερα της μνήμης του οποίου ανακοινώσαμε το ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ήταν στενά συνδεδεμένος με τον πρώτο και άγιο Κυβερνήτη της Ελλάδας, τον ΙΩΑΝΝΗ Καποδίστρια. Όχι μόνο καταγόταν από πλευράς μητέρας του από την Κύπρο, το νησί
καταγωγής του Αγίου Σπυρίδωνα, αλλά και γεννήθηκε στο δεύτερο νησί του Αγίου, την Κέρκυρα! Εκεί δέθηκε απόλυτα η ζωή του με τον  θαυματουργό Άγιο και την Παναγία την Πλατυτέρα! Ευσεβής και ευλαβής, έλαμψε ο Καποδίστριας στο διεθνές στερέωμα, στην διεθνή πολιτική σκηνή, φθάνοντας να γίνει με την απόλυτη αξία του και Υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου της Ρωσίας! Και τελικά Κυβερνήτης της Ελλάδας, με πρόταση του Κολοκοτρώνη, που υιοθέτησε η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ! 

   Και ήρθαν έτσι τα πράγματα, ώστε να προσεύχεται ως Κυβερνήτης πια, και πάλι σε Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, αυτή τη φορά στο Ναύπλιο! Εκεί που του δόθηκε η μοναδική τιμή, έξω ακριβώς από την πόρτα του Αγίου Σπυρίδωνα, να μαρτυρήσει, δολοφονούμενος! Υπέρ Πίστεως και Πατρίδας! Στις 27 Σεπτεμβρίου 1831...
   Ο Ιωάννης Καποδίστριας, αποτελεί για εμάς πρότυπο Πολιτικού, Ορθόδοξου Ηγέτη, Κυβερνήτη και Εθνάρχη! 

   Ένας ακόμη λόγος, είναι το γεγονός ότι ο Άγιος Σπυρίδωνας, υπήρξε μεγάλος υπερασπιστής της Ορθοδοξίας, όταν έκανε μάλιστα και το θαύμα με το κεραμίδι στην Οικουμενική Σύνοδο, δείχνοντας στον ασεβή Άρειο και τους οπαδούς του, με τη Χάρη του Θεού και με απλό τρόπο, την αλήθεια του Δόγματος της Αγίας Τριάδας, που και σήμερα πολεμάται και αμφισβητείται από σύγχρονους Αρείους και Δυτικές Αιρέσεις. Γιατί δεν έχει μόνο η Πατρίδα ανάγκη υπεράσπισης, αλλά και η Αγία Πίστη μας, η Ορθοδοξία! Έτσι υπέρ Πίστεως και Πατρίδας ο ευλογημένος Αγώνας.

   Τέλος, υπάρχει (εκτός από την Μνήμη του Τάσσου Παπαδόπουλου, ηγέτη της Κύπρου μας +12-12-2008) και ένας τέταρτος λόγος, που θα αναφέρουμε σε άλλη ανάρτηση, ο πλέον σημαντικός, που "κλείνει τον κύκλο"...